Ger möjlighet att skapa en faktura med tillhörande kund och fakturarader.