Ändring i Billogram

Integrationer.se kan lyssna på en callback från Billogram. Denna kan ställas in så att den reagerar på alla händelser på en faktura, eller exempelvis enbart betalningar.

Skapa faktura

Ger möjlighet att skapa en faktura med tillhörande kund och fakturarader.